Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

OM FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I VIBORG STIFT

Skoletjenesten i Viborg Stift arbejder på skolens præmisser og med den videns- og dannelsesmulighed, der ligger i kristendomsfagets målsætning. Vi tilbyder inspiration til undervisning og konkret undervisningsmateriale samt projekter i tråd med Fælles Mål for kristendomskundskab i skolen. I vores undervisningstilbud indgår ofte en praktisk-musisk dimension samt en tværfaglig mulighed.

Vi tilbyder konsulentbistand, kurser, workshops, foredrag med mere til inspiration for både kirkefolk og skolefolk. 

Der har været skoletjenester i Danmark siden 1994. Vi er medlem af landsnetværket for de folkekirkelige skoletjenester. På hjemmesiden: www.folkekirkensskoletjenester.dk kan der læses mere herom.
Formålet er, at der sættes fokus på kristendomsfaget, og at faget bliver sat ind i en bredere faglig og kulturel sammenhæng på skolens præmisser.

ÅRSPLAN 2018/2019 FOR FSVS

NYT I FORBINDELSE MED PERSONDATALOVEN

I FSVS har vi hidtil haft et statistiksystem, der gemmer, hvem, der har bestilt vores materialer og hvorfra. Som følge af persondataloven, som træder i kraft i maj 2018, vil vi derfor gøre alle bestillere opmærksomme på, at vi på opfordring fra jer, kan slette jeres navn, skole og mailadresse fra vores system. Vi sletter også alle navne og oplysninger ved skoleårets afslutning, sådan at det kun er antallet af bestillere, vi gemmer og indsender til Copydan.

Særligt mht. Lydsporsmaterialet - her gemmes også den enkelte lærers navn og oprettede elever. Så ønskes dette slettet, så kontakt os. 

Se mere om vores datapolitik i dokumentet nedenfor.