OM FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I VIBORG STIFT

Skoletjenesten i Viborg Stift arbejder på skolens præmisser og med den videns- og dannelsesmulighed, der ligger i kristendomsfagets målsætning. Vi tilbyder inspiration til undervisning og konkret undervisningsmateriale samt projekter i tråd med Fælles Mål for kristendomskundskab i skolen. I vores undervisningstilbud indgår ofte en praktisk-musisk dimension samt en tværfaglig mulighed.

Vi tilbyder konsulentbistand, kurser, workshops, foredrag med mere til inspiration for både kirkefolk og skolefolk. 

Der har været skoletjenester i Danmark siden 1994. Vi er medlem af landsnetværket for de folkekirkelige skoletjenester. På hjemmesiden: www.folkekirkensskoletjenester.dk kan der læses mere herom.
Formålet er, at der sættes fokus på kristendomsfaget, og at faget bliver sat ind i en bredere faglig og kulturel sammenhæng på skolens præmisser.

Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift tilbyder undervisningsmaterialer til grundskolerne i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Skive, Struer, Vesthimmerland, og Viborg kommuner.

 

 

Årsplan 2018/2019 for FSVS

Find også Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift på Facebook

Materialer på siderne er beskyttet af ophavsret og administreres af Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift

CVR NR: 37292265