OM FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I VIBORG STIFT

Skoletjenesten i Viborg Stift arbejder på skolens præmisser og med den videns- og dannelsesmulighed, der ligger i kristendomsfagets målsætning. Vi tilbyder inspiration til undervisning og konkret undervisningsmateriale samt projekter i tråd med Fælles Mål for kristendomskundskab i skolen. I vores undervisningstilbud indgår ofte en praktisk-musisk dimension samt en tværfaglig mulighed.

Vi tilbyder konsulentbistand, kurser, workshops, foredrag med mere til inspiration for både kirkefolk og skolefolk. 

Der har været skoletjenester i Danmark siden 1994. Vi er medlem af landsnetværket for de folkekirkelige skoletjenester. På hjemmesiden: www.folkekirkensskoletjenester.dk kan der læses mere herom.
Formålet er, at der sættes fokus på kristendomsfaget, og at faget bliver sat ind i en bredere faglig og kulturel sammenhæng på skolens præmisser.

Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift tilbyder undervisningsmaterialer til grundskolerne i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Skive, Struer, Vesthimmerland, og Viborg kommuner.

 

 

Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg stift laver gratis kvalificeret undervisningsmateriale til kristendomskundskab i Folkeskolen ud fra Folkeskolens fællesmål samt til tværfaglige forløb, til den åbne skole og den understøttende undervisning.

Årsplan 2018/2019 for FSVS

Så er vi også kommet på Facebook, og vi opfordrer alle vores lærere og andre interesserede til at følge os for hurtigt at få nyheder om det sidste nye, vi har gang i;)