Religionsfrihed - verden rundt

Målgruppe: 7.-10. klasse

Fag: Historie, kristendomskundskab, samfundsfag

 

Religionsfriheden er en af de fundamentale menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i FN's menneskerettighedskonvention. Hovedparten af medlemslandene har ratificeret konventionen, men rigtig mange lande har ikke fulgt op med national lovgivning, der sikrer religionsfriheden i praksis. Det betyder, at religionsfriheden rundt om i verden krænkes, og der er masser af eksempler på, at repræsentanter for alle de store religioner står både som krænkere og krænkede. Det er det, eleverne skal arbejde med i projektet - religionsfriheden som en grundlæggende rettighed og overtrædelser af den.

Undervisningsmateriale

Sidste år besøgte FN's rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark og udfærdigede en rapport om religionsfrihedens tilstand. I det aktuelle projekt inviteres eleverne af FN's nye rapportør på lignende vis at rejse rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere til FN's sikkerhedsråd. 

Der arbejdes på en IT-platform udviklet specielt til forløbet, hvor der vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren og gruppedrøftelser om etiske dilemmaer samt fælles opsamlinger på klassen.

Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions betydning give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellig religiøs baggrund.

Praktisk info

Materialet udsendes enten i starten af januar eller - hvis der bestilles senere - efter d. 1. marts.

 

Lærerkursus på VIA University College, Skive 

På kurset er der fokus på religionsfrihed i menneskerettighederne og hvilke problemstillinger, der er tale om i det møde. Oplægsholderne er Eva Maria Lassen, Ph.d. i historie og seniorforsker på institut for Menneskerettigheder med speciale i religionsfrihed, og Bent Dahl Jensen, journalist og ansvarshavende redaktør ved netavisen Sameksistens.

Praktisk info

Tid: d. 23. januar 2019, kl. 13-16

Sted: VIA University College, Dalgas Allé 20, 7800 Skive - lokale 106

Tilmeldingsfrist: d. 1. januar 2019 på mail: fsvs@fsvs.dk 

 Fælles Mål for projektet kommer senere, ellers kontakt os for at høre mere herom.

Lærerkursus

Kurset har fokus på religionsfrihed i menneskerettighederne, og hvilke problemstillinger, der er tale om i det møde. Oplægholderne:

Eva Maria Lassen, Ph.d i historie og seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder med speciale i religionsfrihed

Bent Dahl Jensen, journalist og ansvarshavende redaktør ved netavisen Sameksistens

 

Tid: d. 23. januar 2019, kl. 13-16

Sted: VIA University College, Dalgas Allé 20, 7800 Skive

Tilmeldingsfrist: d. 1. januar 2019 på mail: fsvs@fsvs.dk