De Syv Dødssynder

Målgruppe: 5.-10. klasse (bemærk: også mellemtrin)

Fag: Kristendomskundskab (og billedkunst, da materialet var knyttet til udstillinger om dødssynderne)

 

Undervisningsmateriale

I den europæiske middelalder skabte den katolske kirke et hierarki over begrebet synd. De syv værste, de såkaldte dødssynder, var: hovmod, grådighed, vrede, lyst, fråseri, misundelse og dovenskab

I anledning af Aarhus 2017 var en række danske og internationale kunstnere inviterede til at gentænke de syv dødssynder i forhold til det vestlige samfund i dag. Det blev til syv markante udstillinger på syv kunstmuseer. Udstillingerne sluttede i maj 2017. Undervisningsmaterialet kan bruges uafhængigt af udstillingerne, selvom der henvises til dem i materialet. Derfor udbydes det nu også i skoleåret 18/19.

Undervisningsmaterialet omhandler hver af de syv dødssynder. Der er elevopgaver og tekster, som omhandler den kristne katolske tanke bag synderne og dødssynderne sat i relation til samfundet i dag, samt henvisninger til bibelcitater og links til artikler. Sidst i materialet er der en novelle, og med den som udgangspunkt er der desuden forslag til et afsluttende produkt.

 

 

 

 

Læringsmål for materialet

Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg stift laver gratis kvalificeret undervisningsmateriale til kristendomskundskab i Folkeskolen ud fra Folkeskolens fællesmål samt til tværfaglige forløb, til den åbne skole og den understøttende undervisning.