Klosterhaven

Målgruppe: 4.-6. klasse

Fag: Kristendomskundskab, Natur/teknologi, historie

 

Der har ligget mange klostre i det midtjyske område, og disse var engang beboet af nonner og munke. Dette liv, disse bygninger og haverne omkring med spændende urter danner grundlaget for dette projekt.

Undervisningsmateriale

Eleverne skal her lære om klostre, og de ordener, der boede eller bor i klostrene. Der fortælles om den livsførelse, der fortsat er aktuel for fx nonneordenen Birgittasøstrene i Maribo. 

Der er særligt fokus på klostrenes haver og derved faget natur/teknologi. Eleverne skal undersøge de urter, som klostrene anvendte til at afhjælpe sygdomme i middelalderen, ligesom de skal undersøge de planter, der er i deres egne haver derhjemme. 

Praktisk info

Da projektet omhandler haver og urter, er det en fordel at arbejde med materialet i forår, sommer eller efterår.

 

 

FÆLLES MÅL FOR KLOSTERHAVEN

Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg stift laver gratis kvalificeret undervisningsmateriale til kristendomskundskab i Folkeskolen ud fra Folkeskolens fællesmål samt til tværfaglige forløb, til den åbne skole og den understøttende undervisning.

Rundt om Rødhalsen

Rundt om Rødhalsen

Målgruppe: 3.-5. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk, musik

 "Rundt om Rødhalsen" er et landsdækkende sang- og fortælleprojekt, som er udarbejdet af Lene Bekhøi. Sangene er arrangerede af Christian Høeg fra Prinsens Musikkorps. Materialet er bygget op om Selma Langerløfs lille fortælling om Rødhalsen.

Klasser, der arbejder med dette unikke materiale får udover fortællingen også oplevelsen af Prinsens Musikkorps. For arbejdet med materialet slutter af med, at alle elever deltager i en fortællekoncert i hhv. Ikast eller Lemvig Kirke i marts 2018. Her synges sangene til akkompagnement af de 16 musikere fra Prinsens Musikkorps, og Rødhalsen genfortælles af en fortæller i kirken. 

Det er meningen, at man i klassen har arbejdet med undervisningsmaterialet inden koncerten. Det er vigtigt, at eleverne kender sangene godt og har lyst til at synge med på sangene til forestillingen. Det er også vigtigt, at hver elev medbringer en bloddråbe af pap på en pind - se billederne under "Flere klassetrin" og "Rødhalsen".

Bestil undervisningsmaterialet og tilmeld jer koncerten på vores bestillingsside.