Udstilling: "Mellem himmel og jord" i Herning

 

Træk tråden op til nutiden ved at tage eleverne med på et besøg på Carl Henning Pedersen og Else Ahlfelts museum. Særudstillingen "Mellem himmel og jord" stiller skarpt på Carl Henning Pedersens udsmykning af Ribe Domkirke i 1980'erne - en udsmykning, som både er blevet beundret og stærkt kritiseret. 

Animerede Kalkmalerier

Målgruppe: 4.-6. klasse

Fag: Kristendomskundskab, billedkunst, dansk, håndværk og design

Kalkmalerierne er en af vores vigtigste kulturhistoriske kilder til middelalderens samfund - til menneske, deres tro og deres forestillingsverden. Projektet bevæger sig i krydsfeltet mellem tre kunstneriske udtryk: animation, kirkelig kunst i form af kalkmalerierne og nutidige visuelle udtryksformer, hvor eleverne er aktive producenter. 

 

Undervisningsmateriale

Eleverne skal arbejde reflekterende med udvalgte kalkmalerier fra Viborg Stift. Dernæst bliver de selv en del af en skabende proces, hvor der skal bruges fantasi, kreativitet og eventuel forhåndsviden om bibelens fortællinger og/eller middelalderens samfund til at skabe et æstetisk udtryk: en stop motion-film.

Lærerdelen indeholder baggrundmateriale om kalkmalerierne i middelalderen, introduktioner til hver af de fem kalkmalerimotiver, samt animationsregler og en guide til den centrale opgave: "Animér et kalkmaleri." Der er desuden en guide til et afsluttende kirkebesøg.

I elevdelen trækkes der paralleller fra kalkmalerierne til nutidige kunstformer, fortællinger og spørgsmål af etisk karakter. Projektet tilstræber, at der bliver et givtigt samspil mellem elevernes møde med et eksisterende æstetisk værk og arbejdet med selv at skabe et æstetisk udtryk. 

 

Kirkebesøg

Der lægges op til et kirkebesøg som afslutning på projektet, hvor elevernes "animerede kalkmalerier" vises i den lokale kirke projekteret op på væggen. Der samtales med præsten om tematikker fra filmene, og han/hun kan fortælle én af bibelhistorierne bag. Der samtales ligeledes om udsmykningen i den pågældende kirke. Indholdet her vil selvfølgelig variere alt efter om det er en ældre kirke med kalkmalerier eller en moderne kirke med måske meget lidt udsmykning.  

 

Praktisk info

Det nærmere indhold i kirkebesøget aftales mellem lærer og præst.

Materialet udleveres på lærerkurset d. 29. oktober eller efterfølgende pr. post. HUSK særskilt tilmelding til kursus.

 

 

Kursus med workshop for lærere

Indled med dette kursus og bliv godt klædt på til at gennemføre projektet med elever! Kurset består af et foredrag og en workshop i animation. 

Lektor i kunsthistorie fra Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen fortæller om kalkamaleriet - såvel teologisk indhold såvel som skiftende perioders æstetiske billedkunstneriske karakteristika. 

Leder af The Animation Learning Lab Hanne Pedersen afholder dernæst en workshop i animation og stop-motion-film og vil helt konkret introducere, hvordan animationsdelen i projektet kan gribes an med eleverne.

 

Praktisk info

Sted: Viborg Kunsthal

Tid: mandag d. 29. oktober 2018, kl. 13-16

Tilmeldingsfrist: d. 23. oktober 2018 på mail: fsvs@fsvs.dk (Bemærk ny tilmeldingsfrist!)

 

 

·     

 

 

Fælles Mål til Materialet

Lærerkursus

Kursus med workshop for lærere

Indled projektet med dette kursus og bliv godt klædt på! Kurset består af et foredrag og en workshop i animation. 

Lektor i kunsthistorie fra Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen fortæller om kalkamaleriet - såvel teologisk indhold såvel som skiftende perioders æstetiske billedkunstneriske karakteristika. 

Leder af The Animation Learning Lab Hanne Pedersen afholder dernæst en workshop i animation og stop-motion-film og vil helt konkret introducere, hvordan animationsdelen i projektet kan gribes an med eleverne.

 

Praktisk info

Sted: Viborg Kunsthal

Tid: mandag d. 29. oktober 2018, kl. 13-16

Tilmeldingsfrist: d. 23. oktober 2018 på mail: fsvs@fsvs.dk (Bemærk ny tilmeldingsfrist!)