SYNG med liv og lys(t)

Målgruppe: 3. - 6. klasse

Fag: Kristendomskundskab og musik

 

Salmesang i Viborg Domkirke og Ikast Kirke

Salmesangsprojektet 2019 er et forsøg på at etablere en tilbagevendende begivenhed, hvor skoleklasser synger sammen i kirken. Til projektet er et tilhørende undervisningsmateriale med salmetekster, tematekster og opgaver. 

Tilmeldingsfrist til salmesangsprojektet er d. 1. januar 2019 (bemærk ny tilmeldingsfrist!)

 

Undervisningsmateriale

Undervisningsoplægget indeholder en elevdel og en lærerdel. I elevdelen er der salmetekster, tematekster og tilhørende opgaver. I lærerdelen er der introduktioner til hver salme og noder til salmerne.

Temateksterne i materialet omhandler lys, kyndelmisse og Sankt Hans. Kyndelmisse og Sankt Hans er to begivenheder, der begge repræsenterer en kristen, katolsk fejring men også er folkelige traditioner, der fejrer lyset og markerer to af årets årstidsovergange. 

Vigtigt! En forudsætning for, at eleverne får den bedst mulige oplevelse af det at synge sammen med andre ved afviklingerne er, at de har hørt og sunget salmerne igennem. Undervisningsmaterialet sendes til læreren efter tilmelding til projektet.

 

Juni måned: Fællessang udendørs

Vi slutter skoleåret af for fuld udblæsning! Endnu en gang mødes klasser til fællessang - denne gang udendørs og akkompagneret af musikere fra Prinsens Musikkorps og et skolekor, der synger for! Det vil være salmer fra sidst og nye salmer/sange. 

 

Tilmeldingsfrist til Sankt Hans-sang er d. 1. marts

Sankt Hans-sang foregår i forbindelse med Snapsting for børn i Viborg. Det betyder, at der er mange andre aktiviteter i området Borgvold den formiddag. Det er desværre kun skoleklasser i Viborg Kommune, der kan tilmelde sig andre aktiviteter, men alle klasser uanset kommune er velkomne til at gå rundt og opleve det, der ellers foregår på stedet.  

 

 

 

Fælles Mål til materialet

    Salmesang - hvor og hvornår:

    Salmesang i kirken

    Ikast Kirke:

    tirsdag d. 29. januar 2019, kl. 10-11

    Viborg Domkirke:

    onsdag d. 30. januar 2019, kl. 10-11

     

    Sankt Hans-sang m/musikere og kor

    Borgvold (udendørs), Viborg, tirsdag d. 18. juni 2019, kl. 10-10.30 

     

     

    Tilmeldingsfrister:

    Salmesang i kirken: senest d. 1. januar 2019 (bemærk ny tilmeldingsfrist)

    Sankt Hans-sang: senest d. 1. marts 2019