NÅR SØSKENDE STRIDES

Målgruppe: 1.-3. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst

Et forløb om søskenderelationer i bibelens fortællinger og i nutiden.

Nære relationer indeholder et væld af følelser – det er netop det, der gør dem nære! Følelser som glæde, legesyge og latter er vi gode til at håndtere. Men når misundelsen, vreden eller følelsen af at være overset melder sig, bliver situationen ofte konfliktfyldt. At undgå optrapning af konflikt og i stedet opnå forsoning eller accept af ulighed kræver omtanke fra både børn og voksne. Dette undervisningsforløb åbner op for at arbejde ”stedfortrædende” med konflikt og konfliktløsning. Det er et mål, at eleverne får kendskab til nedenstående fortællinger om søskendekonflikter, og at de bliver i stand til at genkende de samme konflikter i nutidens nære relationer:

Der arbejdes i klassen med følgende søskendefortællinger fra bibelen:
Kain og Abel – misundelsen er i verden
Isak og Ismael – de sammenbragte børn
Jakob og Esau – tvillinger er heller ikke lige
Josef og hans brødre—fars kæledægge
Maria og Martha – hvorfor er det lige mig?
Den fortabte søn og hans bror – når uretfærdigheden sker fyldest

Stikord til forløbet:

  • Klasseundervisning og øvelser med udgangspunkt i medfølgende elevavis
  • Sang om søskende og konflikter skrevet specielt til projektet
  • Besøg i den lokale kirke, hvor præsten fortæller "Josef og hans brødre" eller "Isak og Ismael" og perspektiverer fortællingen. Kirkebesøget aftales selv med præsten i den lokale kirke.

 

 

FÆLLES MÅL FOR NÅR SØSKENDE STRIDES

Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg stift laver gratis kvalificeret undervisningsmateriale til kristendomskundskab i Folkeskolen ud fra Folkeskolens fællesmål samt til tværfaglige forløb, til den åbne skole og den understøttende undervisning.