NÅR SØSKENDE STRIDES

LYDSPOR

SYNG med liv og lys(t)

IND OG UD AF PARADIS

VED ARKEN KLOKKEN OTTE

Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg stift laver gratis kvalificeret undervisningsmateriale til kristendomskundskab i Folkeskolen ud fra Folkeskolens fællesmål samt til tværfaglige forløb, til den åbne skole og den understøttende undervisning.