Håb

Målgruppe: 1.-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab (og for udskoling også musik og dansk)

 

Man har da lov at håbe! Dette lille projekt er bygget op om tematikken "håb." Om håbet siger K.E. Løgstrup, at det er et udtryk for, at evigheden inkarnerer sig i nutiden. Hvad er det kristne håb? Det er et håb om en fremtidig frelse og opstandelse fra de døde men også et håb i det håbløse - altså et nutidigt håb. 

 

Undervisningsmateriale

Der tilbydes tre korte undervisningsforløb på to-tre lektioner til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

Til indskolingen arbejdes der ud fra fortællingen om Zakæus, og mellemtrinnet arbejder med lignelsen om den fortabte søn. Elevernes egne forestillinger om, "hvad man kan håbe på" udfordres vha. en billedaktivitet, hvor de til forskellige situationer skal vælge hvilke tanker, man kan håbe på.

I materialet til udskolingen arbejder eleverne først med to sangtekster. Der bygges bro mellem det gamle og det nye i form af salmen "Se, nu stiger solen," som Jakob Knudsen skrev i 1890, og sangen "Håb" skrevet af Lau Højen fra bandet Carpark North i 2017. Dernæst arbejdes der med de kristne begreber om opstandelse og evighedsforventning. 

 

 Fælles Mål for projektet findes på den tilhørende hjemmeside.

Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg stift laver gratis kvalificeret undervisningsmateriale til kristendomskundskab i Folkeskolen ud fra Folkeskolens fællesmål samt til tværfaglige forløb, til den åbne skole og den understøttende undervisning.

LYDSPOR